DA

Mails
Alle mails og deres vedhæftninger er fortrolige og kan indeholde information, som er beskyttet af ophavsretten. De er også blevet scannet for virus og er kun bestemt til anvendelse for modtager. Al anvendelse af denne information (reproduktion eller distribution af enhver form) af personer andre end modtager, er ikke tilladt. Hvis du har modtaget en mail ved en fejltagelse, kontakt venligst afsender og slet mailen fra din pc.

Hjemmeside
Oplysningerne på denne hjemmeside er beregnet til information og ikke-kommercielle formål. Brugere af denne information gør dette på eget ansvar, og SiS kan ikke holdes til ansvar for unøjagtigheder eller ufuldstændige informationer. Rigtigheden af oplysninger, som er af væsentlig betydning for brugeren, skal kontrolleres af den ansvarlige afdeling i SiS. Brugeren af denne hjemmeside er ikke godkendt til at foretage ændringer, dele, sende, distribuere, reproducere, udgive, give afkald på licenser, overføre eller sælge nogen informationer, der vedrører software, produkter eller tjenester, som stammer fra denne hjemmeside, eller at skabe værker, som er afledt af førnævnte elementer, med mindre der er givet tilladelse hertil af den ansvarlige afdeling i SiS. SiS kan i ingen tilfælde drages til ansvar, hverken direkte eller indirekte, hvis brugeren oplever skader, der kan henføres til brugen af denne hjemmeside eller andre, især som følge af links eller hyperlinks, herunder, men ikke begrænset til alle tab, arbejdsafbrydelser, beskadigelse af programmer eller andre enheder, der sker i pc, udstyr osv. Links til andre sider indebærer ingen aftale om indholdet af disse sider og SiS er ikke ansvarlig for meninger, der bliver udtrykt af andre end personalets i diskussionsgrupper, informationsgrupper, fora og lignende.